مقام معظم رهبری:

من بارها گفته ام؛ باز هم می گویم: ما تلاوت برجسته قرآن را در این كشور دنبال می كنیم؛ برای این كه اُنس با قرآن و تلاوت قرآن در بین مردم، عمومیت پیدا كند. عزیزان من! باید با قرآن اُنس پیدا كنید.موضوع :
قرآن کریم ,